Optimalizace pro vyhledávače pomocí černého klobouku

by on

Ptáte se, jak souvisí černý klobouk a optimalizace pro vyhledávače? To je dobrá otázka! Černý klobouk je v překladu do angličtiny black hat. A tímto termínem se ve světě optimalizace označuje soustava taktik a postupů, které jsou podle pravidel vyhledávače Google označované jako zakázané.
K čemu vlastně tyto postupy jsou a kam vede jejich používání? Přesně to se teď dozvíme.

 

Black hat taktiky by měli být tabu. Tedy pokud jste solidní společnost nebo SEO konzultant.

Hlavním důvodem pro používání těchto taktik je jejich efektivita. Díky těmto postupům se totiž můžete ve velmi rychlém čase dostat na vysoké pozice ve vyhledávači jako je například Google.

Proč bychom o toto prvenství měli usilovat?

  • První místo ve vyhledávači totiž přináší velké množství návštěvnosti, která pro nás může znamenat spoustu nových obchodních příležitostí.
  • Pokud se umístíme na některém lukrativním klíčovém slově, může to přinést velkou změnu v našem podnikání nebo online projektu.

Díky tomu se samozřejmě snaží poctivý i méně poctivý odborníci aplikovat postupy, které vedou k umístění stránky na vyšším místě. V případě klasických a prověřených postupů se jedná o tzv. white hat seo. Tedy optimalizaci, která dlouhodobě přináší pozitivní výsledky a nemůžete se díky těmto postupům dostat do problému s vyhledávačem. Naopak black hat seo je strategií nekalou. Díky ní můžete samozřejmě raketově vystoupat na vysoká místa, ale jakmile se potvrdí tyto nečestné praktiky, dostanete nemilosrdný ban od vyhledávače, který může být buď trvalý nebo střednědobí.

Taková blokace může znamenat okamžitý propad stránky ze získaných pozic a zároveň velký problém s budoucím umístěním zpět. V případě, že pracujeme s důležitou stránkou, kde si takovýto blok nemůžeme dovolit, je rozumné se těmto technikám vyhýbat obloukem.

 

Základním požadavkem každé optimalizace je průzkum klíčových slov.

Při běžné optimalizaci máme za úkol pochopit výrazy, pod kterými lidé vyhledávají určitá témata, kterými se zabýváme. Na tyto výrazy, kterým říkáme klíčová slova, později zaměřujeme naše snahy. Při černých taktikách se můžeme například snažit vytvářet stránky, které jsou prošpikované právě těmito slovami, za účelem vyššího umístění. Proč by to někdo dělal?

Protože vyhledávač se zaměřuje na stránky, které souvisí s vyhledávaným slovem. Pokud se toto slova někde opakuje několikrát, získává tato stránka v očích vyhledávače vyšší váhu. Proto se můžeme setkat se stránkami, kde se až nápadně opakuje určité slovo. Dříve nebyly mechanismy vyhledávače tak pokročilé a zmíněná finta klidně mohla vycházet.

Nyní je vše jinak. Vyhledávač samozřejmě zvýhodňuje stránky, kde se objevuje určité slovo, zejména v nadpisu nebo zvýrazněné tučně, ale zároveň už chápe, když se někdo snaží zmanipulovat výsledky pomocí nelogického a přehnaného opakování určitého slova na stránce.

 

Nakupování linků nebo propojování vlastních stránek je také penalizováno.

V některých případech se můžeme setkat s nákupem takzvaných PBN. Tato zkratka označuje Private Blog Networks. V praxi jde o síť stránek, které vlastní jeden majitel a slouží výhradně k odkazování na požadované nové stránky, aby zvyšoval jejich umístění ve vyhledávači. Tyto stránky většinou nemají žádnou valnou kvalitu ani přidanou hodnotu pro uživatele, slouží jen jako rozcestníky, které jsou na sebe navzájem napojené.

Většinou je v síti jedna nebo dokonce několik stránek, které mají domény s vysokou autoritou. Odkazy z těchto autoritativních webů jsou totiž vyhledávačem ceněny více než odkazy z domén jiných a tím pádem se zvyšuje autorita i webů, na které tyto odkazy míří. Když se takto prováže několik stránek dohromady, můžou uměle zvyšovat hodnotu nově založené stránky, které většinou v očích vyhledávače autoritu nemají.

Zároveň se můžeme setkat s klasickým výměnným obchodem. To znamená, že se dohodneme s majitelem určitého portálu, aby nám na jeho stránku umístil odkaz na náš web a tím se automaticky zvyšuje autorita naší stránky.

Jan Berky

You may also like

Leave a Comment